Tahniah Kepada Pemenang!

Keputusan pertandingan akan dimaklumkan secara rasmi oleh Pusat Pengajian PBP kepada para peserta yang berjaya sahaja. Peserta yang tidak dihubungi adalah dianggap tidak berjaya. Terima kasih turut sama menyertai pertandingan ini


School of Housing, Building and Planning,  Universiti Sains Malaysia,11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | emel : hbp@usm.my 

|Admin Login|

Website By: Unitweb@PPKT 2022